Luonnonsuojelu vaatii kokonaisvaltaista systeemiajattelua – puheeni vihreiden puoluekokouksessa 2020

Kuva: Salla Merikukka

Ensi kevään kuntavaaleista on tehtävä luontovaalit!⠀

Luonnon monimuotoisuus köyhtyy nopeaa vauhtia ja kyseessä on vähintään ilmastonmuutoksen veroinen uhka. Syyt siihen on yhtä moninaiset ja monimutkaiset kuin ilmastonmuutokseenkin. ⠀

Lyhyesti sanottuna me ihmiset ei olla vielä opittu elämään sopusoinnussa muun luonnon kanssa.⠀

Me tarvitaan lisää sitä perinteistä luonnonsuojelua, kuten uhanalaisten elinympäristöjen kunnostamista ja suojelualueiden määrän lisäämistä. ⠀

Samaan aikaan me tarvitaan myös sitä, että monimuotoisen luonnon suojelun näkökulma on mukana kaikessa muussakin politiikassa.⠀

Luonnonsuojelua on myös se, että me pohditaan miten me päästään irti kertakulutuskapitalismista ja sellaisesta talousjärjestelmästä, joka vaatii koko ajan lisääntyvää luonnonvarojen kulutusta pysyäkseen kasassa.⠀

Luonnonsuojelua on myös se, että me rakennetaan meidän kaupunkeja tiiviisti raideliikenteen varrelle ja siten suojellaan yhtenäisiä laajoja viheralueita ja vähennetään liikkumisen päästöjä.⠀

Luonnonsuojelua on myös se, että me uudistetaan meidän maataloutta ja sen prosesseja niin, että ravintoaineet kiertävät paremmin ja vesistöjä rehevöittävä kuormitus vähenee.⠀

Jos me aidosti halutaan pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on meidän haastettava itseämme hahmottamaan pitkälle meneviä systeemisiä vaikutuksia ja syy-seuraussuhteita. ⠀

Kaikki ihmistoiminta vaikuttaa jollain tavalla muuhun luontoon ja meidän tehtävänä on tehdä niistä vaikutuksista sellaisia, että ne saa muun luonnon kukoistamaan meidän ihmisten ohella.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *