Otetaan käyttöön ruuhkamaksut!

Liikenteen päästöt muodostavat viidenneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä ja noin neljänneksen keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä. Suomen on puolitettava liikenteen päästöt 2030 mennessä ja tämän tavoitteen saavuttamiseen liittyy olennaisesti ruuhkamaksut:

  • Tieliikenne tuottaa tällä hetkellä 94 % liikenteen päästöistä.
  • 50 %  tieliikenteen päästöistä johtuu yksityisautoilusta.
  • Yli 40 % Suomessa ajetuista automatkoista on kaupunkiseuduilla tapahtuvia alle viiden kilometrin matkoja.
  • Useat mallinnukset ja asiantuntija-arviot osoittavat, että ruuhkamaksut kuuluvat tehokkaimpiin keinoihin vähentää liikenteen päästöjä kaupunkiseuduilla.
  • Ruuhkamaksut kannustaa siirtymään ilmaston kannalta kestävämpiin liikkumismuotoihin kuten käyttämään julkista liikennettä, kävelemään tai pyöräilemään.
  • Ruuhkamaksut kohdistuu autoiluun siellä missä vaihtoehtoja autoilulle on eniten.
  • Ruuhkamaksuista kerätyt varat ohjataan julkisen liikenteen kehittämiseen ja näin mahdollistetaan autoton liikkuminen yhä useammalle.
  • Esim. Tukholmassa ruuhkamaksut ovat vähentäneet keskustan liikennemääriä viidenneksellä ja valtaosa asukkaista on ollut järjestelmään tyytyväisiä.
  • Ruuhkamaksuista seuraava autoilun väheneminen on myös eduksi heille, jotka syystä tai toisesta ovat täysin riippuvaisia autosta arjessaan. Katutilaa vapautuu välttämättömälle autoliikenteelle. 

Vihreiden nuorten kannanotto aiheesta löytyy täältä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *