Mitä on ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä asuntopolitiikka?

Yhä useampi ihminen haluaa asua Helsingissä. Tänne muutetaan niin opintojen kuin töiden perässä, hyvien palveluiden ja viihtyisän kaupunkiympäristön houkuttelemana. Mun Helsinki on sellainen, jossa myös nuorilla, opiskelijoilla ja vähävaraisilla on mahdollisuus asua. Sen takia on äärimmäisen tärkeää, että me rakennetaan tänne tarpeeksi asuntoja, jotta asumisen hinta ei nouse liian korkeaksi.

Huomenna 11.11.2020 Helsingin kaupunginvaltuusto päättää suuntaviivoista Helsingin maankäytölle ja asuntopolitiikalle. Meille vihreille on tärkeää, että Helsingin maankäyttö ja asuminen toteutetaan niin sosiaalisesti kuin ekologisesti kestävästi. Turvataan viheralueet ja luonnonsuojelu samaan aikaan kun mahdollistetaan erilaisten ihmisten asumismahdollisuudet Helsingissä.

Riittävä asuntotuotanto on tehtävä kestävästi luontoa ja viheralueita säilyttäen. Siksi onkin tärkeää, että rakennamme tiivistä kaupunkia hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle, emmekä anna haja-asutuksen viedä kohtuuttoman paljon maapinta-alaa luontoalueilla. 

Asuntotuotannon tarvetta ei ole mielekästä tarkastella vain Helsingin näkökulmasta, vaan koko pääkaupunkiseudun näkökulmasta. Jos emme rakenna tarpeeksi asuntoja Helsinkiin, ihmiset muuttavat ympäryskuntiin ja asuvat hajautetummin kauempana palveluista ja sujuvasta julkisesta liikenteestä. Uusille asuinalueille on myös rakennettava kunnallistekniikkaa (viemäreitä, sähköjohtoja jne.) sekä muuta infrastruktuuria, mikä vie tilaa ja minkä rakentaminen tuottaa päästöjä. Tämän vuoksi on ilmaston ja luonnon kannalta kestävää rakentaa tiiviisti sinne, missä infra ja kunnallistekniikka ovat jo olemassa ja missä ihmisten liikkuminen palveluiden äärelle voidaan turvata vähäpäästöisesti kävellen, pyöräillen tai julkisen liikenteen avulla.

Sen lisäksi että sillä on väliä minne me rakennamme on ilmaston kannalta äärimmäisen tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten rakennetaan mahdollisimman vähäpäästöisesti ja varmistetaan matala energiankulutus uusissa rakennuksissa. Rakentamisen hiilijalanjäljen laskenta tulee lakisääteiseksi vuonna 2025 ja Helsingissä meillä tulee olla tavoitteena että omat kattoarvomme ovat kansallisia lakeja kunnianhimoisemmat. Puurakentamista tulee lisätä ja jo olemassaolevien rakennusten energiatehokkuuden parantamista jatkettava Hiilineutraali Helsinki 2035 toimenpideohjelman mukaisesti.

Lisäksi iloitsen seuraavista asioista AM-ohjelman pohjaesityksessä:

  • Opiskelija-asuntojen määrä nousee 500 asuntoon!
  • Markkinaehtoista pysäköintiä laajennetaan (eli edistetään ekologisempaa pysäköintipolitiikkaa, jossa pysäköintipaikkoja rakennetaan aina vain tarpeen mukaan)

Huomisen valtuuston keskustelua voi seurata osoitteessa helsinkikanava.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *