Sillä on väliä, miten puhumme nuorista ja vähemmistöistä

Viime päivinä julkinen keskustelu on ottanut ikäviä käänteitä, kun ollaan päästy mässäilemään nuorisorikollisuuden kasvulla (edit: oikeasti ei ole edes kasvanut) ja sillä kuinka maahanmuutto ja “maahanmuuttajataustaisuus” jotenkin mystisesti on isoin tekijä tämän huolestuttevan kehityksen takan (edit: ei ole).⠀⠀

Nuorten pahoinvointiin ja rikollisuuteen liittyy monia tekijöitä mielenterveysongelmista köyhyyteen ja syrjintään. Isossa kuvassa suurin osa nuorista voi paremmin kuin aiemmin, kun taas huono-osaisuus ja näköalattomuus on kasaantunut pienemmälle joukolle.⠀⠀

“Maahanmuuttajataustaisista” nuorista puhuminen on myös monella tapaa ongelmallista, kun nuoret kohdataan vain omien “juuriensa” edustajina. Ihan tutkitusti ihmiset pistetään helposti edustamaan omia juuriaan silloin, kun he yhteiskunnan näkökulmasta toimivat väärin. Sitten kun menestytään ollaan taas suomalaisen yhteiskunnan tuotosta.⠀⠀

Suomalaisessa yhteiskunnassa pahoinvoivat nuoret ovat merkki suomalaisen yhteiskunnan ja sosiaalipolitiikan epäonnistumisesta.⠀⠀

Maahanmuuttajataustainen on terminä myös ongelmallinen siinä mielessä, että esim. valkoihoista Saksasta Suomeen muuttanutta nuorta tuskin ajatellaan “maahanmuuttajataustaisena” kun taas Suomessa syntynyt ja koko elämänsä Suomessa asunut nuori nähdään “maahanmuuttajataustaisena” ihonvärinsä takia. Milloin ihminen lakkaa olemasta maahanmuuttajataustainen?⠀⠀

Miksi tällä kaikella on väliä? Sillä on väliä siksi, että jos media, vallanpitäjät ja muu yhteiskunta ylläpitää sellaista kieltä ja antaa tilaa vääristyneille uhkakuville, työnnämme näitä jo valmiiksi heikommassa asemassa olevia ihmisiä vielä enemmän marginaaliin. Sekös näitä yhteiskunnallisia ongelmia sitten eskaloi vielä entisestään.⠀⠀

Oman tvistinsä tähä kaikkeen tuo vielä oikeistopopulistit (persut), joiden politiikka elää uhkakuvista ja ihmisten pelosta. Persujen politiikka ei tarjoa mitään inhimillisiä ratkaisuja, vaan lähinnä pahentaa itse ongelmia.⠀⠀

Osa tässä tekstissä käytetyistä sanoituksista ja ilmauksista on suoria lainauksia mun upealta työparilta Briksulta, jolta mä opin harva se päivä uusia asioita politiikasta, viestinnästä ja antirasismista ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *