Metsätalouden intressit jyräävät edelleen monimuotoisuuden suojelun yli

Vaikka olemme keskellä ihmisen aiheuttamaa kuudetta sukupuuttoaaltoa, hakkaamme Suomessa surutta uhanalaisia lajeja sisältäviä vanhoja metsiä. Kyseisten metsien lajiston kartoittaminen on lisäksi jäänyt vapaaehtoisten harteille.⠀⠀

Tämä tapahtuu siitä huolimatta, että Suomi on sitoutunut biodiversiteettistrategiassaan ja metsästrategiassaan pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen.⠀⠀

Metsähallituksen talousmetsistä vastaava toimitusjohtaja Jussi Kumpula sanoi Ylen haastattelussa, että kaikki havainnot uhanalaisista lajeista eivät vaadi metsän hakkaamatta jättämistä. Osan suojelemiseksi riittää hänen mukaansa esimerkiksi lahopuiden säästäminen. Ei se ihan niin mene.⠀

Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu ei toimi niin, että suojellaan pistemäisesti pieniä alueita, joilta löydetään uhanalaisia lajeja ja tuhotaan kaikki muu siitä ympäriltä. Uhanalaisten lajien elpymistä ei tapahdu, jos eliöpopulaatiot eristyvät toisistaan eivätkä pysty vahvistamaan lajin geneettistä monimuotoisuutta ja siten lajin elinvoimaisuutta.⠀⠀

Metsähallituksen toimintaan on kuitenkin pyritty puuttumaan nykyisen hallituksen toimesta. Uudet omistajaohjauspoliittiset linjaukset korostavat ensimmäistä kertaa luonnon monimuotoisuuden suojelua metsähallituksen metsissä. Valtion metsille on asetettu myös hiilinielujen ja -varastojen kasvutavoite. Myös metsähallituksen tulostavoitetta, joka määrittelee sen kuinka paljon puuta hakataan, on laskettu 18 miljoonalla eurolla 114 miljoonaan euroon vuodessa.⠀⠀Vihreä ympäristöministeri Krista Mikkonen on myös todennut, että valtion pitäisi omissa metsähakkuissaan ottaa monimuotoisuus paremmin huomioon ja että metsähallituksen toiminnassa on parantamisen varaa. Metsähallituksen tulisi huomioida kaikissa toimissaan monimuotoisuusnäkökulma.⠀⠀

Kun EU:n biodiversiteettistrategia astuu voimaan, on Suomen suojeltava kaikki vanhat luonnontilaiset metsänsä. Se tarkoittaa myös sitä, että kaikki vanhat metsät ja niistä kertovat lajit pitäisi pystyä löytämään.⠀⠀

Jos aihe kiinnostaa, kannattaa tsekata Ylen jutut 18 & 19.11.2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *