Kaupunkisuunnittelu on sovitettava yhteen liito-oravan suojelun kanssa

Kuva: Tom Ahlström

Uhanalainen liito-orava viihtyy Helsingissä. Tehometsätaloudesta kärsinyt laji on runsastunut viime vuosien aikana Helsingistä, mikä on osoitus metsäverkostomme toimivuudesta ja luontomme monimuotoisuudesta. Urbaaneja liito-oravia on Helsingissä tavattu Hietaniemen hautausmalla, Töölönlahden perukoilla ja Alppipuistossa asti!

Suomella ja Helsingillä on erityinen vastuu liito-oravan suojelusta. Liito-orava on EU:n direktiivilaji ja sitä tavataan EU-alueella vain Suomessa ja Virossa.

Liito-orava suosii vanhoja kuusivaltaisia sekametsiä. Kookkaat tervalepät ovat puistoissa liito-oravalle merkittäviä ruokailupuita ja järeät kuuset tärkeitä oleskelupaikkoja. Helsingissä on muuhun Suomeen verrattuna suhteellisen paljon vanhoja metsiä, jotka ovat jääneet tehokkaan metsätalouden ulkopuolelle. Liito-oravan suojelun kannalta tärkeää Helsingissä onkin esimerkiksi pesäpaikkojen, ruokailupuuston ja metsäalueiden välisten kulkuyhteyksien turvaaminen.

Kaupunkisuunnittelussa maankäytön suunnittelu on sovitettava yhteen liito-oravien suojelun kanssa. Nopeasti uusille alueille levittäytyien liito-oravien elinympäristöjä ja levittäytymistä selvitetään Helsingissä vuosittain. Rakentaminen ei saa uhata elinvoimaista liito-orava kantaa. Pitämällä huolta kattavasta metsäverkostosta, suojelemalla liito-oravien pesäpuut ja vahvistamalla viheralueiden välillä kulkevia ekologisia yhteyksiä turvaamme liito-oravan viihtymisen Helsingissä myös jatkossa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *