Ilmastotekoja Helsingissä

Kuva: Salla Merikukka

Kaupungeilla on iso rooli ilmastokriisin torjunnassa. Kun yhä isompi osa maailman väestöstä keskittyy kaupunkeihin on tärkeää, että teemme niin kaupunkien omasta toiminnasta kuin siellä elävien ihmisten arjesta ilmaston kannalta kestävää. Kaupungit myös kirittävät toisiaan ja jopa valtioita kunnianhimoisempiin ilmastotoimiin. Siksi Helsingilläkin voi olla kokoaan suurempi vaikutus maailmalla ilmastokriisin torjunnan edelläkävijänä.

Suurin osa Helsingin päästöistä tulee energiantuotannosta ja siksi Salmisaaren kivihiilivoimalan sulkemista tulee aikaistaa vuodesta 2029. Hiilenpoltto tulee korvata sellaisilla ratkaisuilla, jotka eivät perustu polttoon, kuten erilaisilla lämpöpumpuilla, maalämmöllä ja hukkalämmöllä. Energiantarvetta on vähennettävä rakentamalla energiatehokkaita uusia rakennuksia sekä panostamalla energiaremontteihin ja etsimällä keinoja energiankulutuksen vähentämiseen. Koko Helsingin kaukolämpöjärjestelmän muuttaminen uusiutuviin ja päästöttömiin energiamuotoihin perustuvaksi vaatii mittavia investointeja, joihin meidän tulee olla valmiita seuravalla valtuustokaudella.

Toinen suuri päästöjen lähde Helsingissä on liikenne ja rakentaminen. Kaupunkisuunnittelulla vaikutetaan siihen miten ihmiset liikkuvat ja asuvat. Ilmastokestävä kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen tarkoittaa sitä, että rakennamme tiiviitä asuinalueita hyvien raideyhteyksien varaan ja edistämme kiertotaloutta rakentamisen koko prosessissa. Rakentamalla tiivistä 15-minuutin kaupunkia, jossa palvelut löytyvät läheltä säästämme laajempia luontoalueita rakentamiselta ja mahdollistamme ilmastokestävän liikkumisen. Uuden kunnallistekniikan ja moottoriteiden rakentamisen päästöiltä vältytään myös sillä, että rakennamme jo olemassaolevan kaupunkirakenteen sisään.

Kunnianhimoisen Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman tavoitteita on pyrittävä kiristämään entisestään ja hiilineutraalius saavutettava jo ennen vuotta 2035. On kuitenkin tärkeää muistaa, että yli puolet helsinkiläisten päästöistä syntyy kaupungin rajojen ulkopuolella tavaroiden, ruuan ja esimerkiksi lentomatkojen kulutuksesta. Helsingin tuleekin erilaisin keinoin kannustaa vähäpäästöiseen kulutukseen ja kulutuksen vähentämiseen ylipäänsä. Tarjoamalla kasvisruokaa kouluissa, mahdollistamalla jakamistaloutta esimerkiksi kirjastoissa ja kiinnittämällä kaikissa kaupungin hankinnoissa huomioita ilmastopäästöihin voimme myös kaupungin tasolla vaikuttaa helsinkiläisten hiilijalanjäljen pienenemiseen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *