Mikä energiakeskustelussa mättää?

Onko puolueilla uskottavia visioita energiajärjestelmän murrokseen? Väitän että muissa puolueissa ei olla tehty yhtä perusteellista työtä tulevaisuuden vihreän ja kestävän energiajärjestelmän hahmottamiseksi kuin mitä vihreissä. Korkeaan kulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin pohjaava energiajärjestelmä on kuitenkin yksi ilmastokriisin tärkeimmistä juurisyistä, mutta silti energiapoliittinen keskustelu on usein aika luokatonta. 

Tänään julkaistiin vihreiden uusi energiavisio, jossa osoitetaan se, miltä Suomen energiajärjestelmä voisi näyttää hiilineutraalissa Suomessa vuonna 2035. Alla nostoja siitä, mikä mielestäni nykyisessä energiapoliittisessa keskustelussa- ja politiikassa on pielessä ja mitä näille asioille pitäisi tehdä. 

  • Ydinvoima ei ole mikään hopealuoti, vaikka näin voisi välillä päätellä kokoomuksen ja persujen puheista. Toisin kuin annetaan olettaa, ydinvoimaloita ei kukaan halua tällä hetkellä edes rakentaa Suomeen. Pienydinvoimaloita kehitetään kovaa vauhtia, mutta toistaiseksi kustannuksiltaan kilpailukykyisiä malleja ei ole löytynyt. Asiantuntijoiden mukaan niistä on saatavilla kaupallisia sovelluksia vasta 2030-luvulla, eivätkä ne todennäköisesti ehdi auttaa merkittävästi 2035 hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa.
  • Nopeimmat fossiilisia korvaavat energiaratkaisut löytyvät tällä hetkellä maa- ja merituulivoimasta, aurinkoenergiasta, lämpöpumpuista, kysynnän joustoista ja energian varastoinnin kehittämisestä.

  • Energiamurros on edennyt nopeammin kuin kukaan on uskaltanut edes unelmoida ja etenee edelleen, kiitos päästökaupan ja tehokkaan ilmastopolitiikan. Takaisin ei ole paluuta, vaikka taantumukselliset tahot niin haluavat väittää. Kun vihreät vuonna 2016 julkaisi edellisen energiavision pohdittiin onko 35 terawattituntia tuulivoimaa liioiteltu tavoite vuodelle 2035. Nyt kantaverkkoyhtiö Fingridin skenaarioissa ennustetaan, että vuonna 2035 tuulivoimatuotantoa olisi jopa yli 100 teraa.

  • Aurinkoenergiassa on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia Suomessa. Aurinkoenergia ja tuulivoima myös tasapainottavat toisiaan, sillä talvella tuulee enemmän ja kesällä vähemmän, mutta aurinko taas paistaa silloin. Vihreiden tavoite on vähintään kymmenkertaistaa aurinkosähkön tuotanto vuoteen 2025 mennessä. Kunnianhimoinen tavoite edellyttää sekä hajautettua pientuotantoa (eli aurinkopaneeleja katot täyteen) että teollisen mittakaavan aurinkopuistoja.

  • Yksi suurimmista virheistä, mitä olemme lämmöntuotannossa tehneet on fossiilisten korvaaminen puun poltolla. Viime vuosikymmenenä puun poltto on lisääntynyt ja samalla metsiemme hiilinielu on romahtanut. Vihreiden visiossa puun poltto vähenee merkittävästi ja kaikki uudet investoinnit pitäisi ensisijassa tehdä polttoon perustumattomiin teknologioihin. Lämmitystä on sähköistettävä. Koska päästökauppa ei ohjaa puun polton välttämiseen lämmityslaitoksissa tarvitsemme puun poltolle veron.

  • Lopuksi on pakko todeta, että puhumme edelleen liian vähän energiankulutuksen vähentämisestä. Tulisimme toimeen vähemmälläkin ja tähän on kannustettava yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *