Feminismiä talouteen ja työelämään

Hyvää naistenpäivää! Tiesitkö, että vuonna 1945 palkkasyrjintä kirjattiin lakiin? Silloin kyseessä oli tosin voitto naisille, sillä monien naisten ansiot nousivat sen jälkeen kun lakiin kirjattiin, että naisen palkan on oltava vähintään 80 prosenttia miesten palkoista. Kun mainitsin tämän asian viikko sitten ruotsinkielisessä yrittäjyyspaneelissa puhuessamme naisvaltaisten alojen palkkakuopasta moni ei uskonut minua.

Ajattelen että yksi suomalaisen hyvinvointivaltion kohtalonkysymyksistä on se, kuinka onnistumme kuromaan umpeen julkisten naisvaltaisten alojen palkkakuopan. Vaikka poliitikot eivät päätä palkoista, päätämme julkisista menoista, joista monien hoitajien, opettajien ja varhaiskasvattajien palkat maksetaan. Huutava työvoimapula kyseisillä aloilla kielii siitä, että toimia tarvitaan ja nopeasti. Siksi vihreiden tavoitteena on toteuttaa naisvaltaisten alojen pitkäaikainen palkkaohjelma useamman vaalikauden aikana.

Minulle feministinen talous tarkoittaa sellaista talousjärjestelmää, joka toimii luonnon ja ilmaston ja yhteiskunnan heikoimpien, ei vahvimpien ehdoilla. Pitäisi olla itsestäänselvyys että maapallon ekologiset reunaehdot asettavat talouden raamit ja että talouspolitiikan tulee vähentää yhteiskunnan eriarvoisuutta. Kun puhun eriarvoisuudesta tarkoitan esimerkiksi puuttumista varallisuuserojen nopeaan kasvuun. Suomessakin rikkain kymmenys ihmisistä omistaa jo puolet kaikesta varallisuudesta, kun taas vähävaraisimman 50 % hallussa on vain noin 5 % varallisuudesta. Siksi vihreät haluaa toteuttaa verouudistuksen, jossa verotuksen painopistettä siirretään työn verotuksesta ympäristöhaittojen, varallisuuden ja kulutuksen verottamiseen.

Vihreiden vaaliohjelma löytyy tästä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *