Suojellaan Itämeri ja virtavedet

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Suojellaan Itämerta ja kunnostetaan virtavesiä! Helsingissä on 130 kilometriä Itämeren rantaviivaa ja merellinen luonto on arvokas niin virkistysarvoiltaan kuin monimuotoisuudeltaan. Helsingin on tehtävä osansa Itämeren rehevöitymisen ja muiden ihmistoiminnasta aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. – Siirrytään julkisessa ruokailussa kasvipainotteiseen ravintoon – Jätetään rannat rakentamatta ja pidetään ne avoimina kaupunkilaisille – Kartoitetaan vedenalaista luontoa ja perustetaan uusia suojelualueita […]

Kaupunkisuunnittelu on sovitettava yhteen liito-oravan suojelun kanssa

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Uhanalainen liito-orava viihtyy Helsingissä. Tehometsätaloudesta kärsinyt laji on runsastunut viime vuosien aikana Helsingistä, mikä on osoitus metsäverkostomme toimivuudesta ja luontomme monimuotoisuudesta. Urbaaneja liito-oravia on Helsingissä tavattu Hietaniemen hautausmalla, Töölönlahden perukoilla ja Alppipuistossa asti! Suomella ja Helsingillä on erityinen vastuu liito-oravan suojelusta. Liito-orava on EU:n direktiivilaji ja sitä tavataan EU-alueella vain Suomessa ja Virossa. Liito-orava suosii […]

Ilmastokestävä liikenne – ratikoita, pyöräväyliä ja kävelykeskustoja

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Viidennes Helsingin päästöistä tulee liikenteestä. Vaalikoneissa olemme saaneet vastata kysymyksiin, jotka typistävät kestävän liikkumisen kysymykseksi autoilun vastustamisesta. Keskustan elinvoimaisuuden ja autoilun yhteydestä on myös käyty vilkasta keskustelua, vaikka vain 11-13 % keskustan kauppojen asiakkaista saapuu autolla. Tosiasiassa ihmiset liikkuvat niillä liikkumismuodoilla, joista tehdään heille helppoja ja mukavia. Suurin ongelma on pitkään ollut se, että olemme […]

Kasvavissa kaupungeissa on oltava tilaa luonnolle – yhteisblogi Tiina Elon kanssa

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Ilmastokriisi on herättänyt ihmiskunnan siihen, kuinka suuria ja kauaskantoisia vaikutuksia toiminnallamme on muuhun luontoon ja sitä kautta myös tulevien sukupolvien elämän edellytyksiin. Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen, eli luontokato, on ilmastonmuutoksen veroinen ympäristökriisi, joka vaatii toimia myös kuntatasolla. Myös kasvavissa kaupungeissa on oltava tilaa luonnolle. Luonnossa liikkumisella on tutkitusti merkittäviä terveysvaikutuksia. Koronapandemia on havahduttanut monet kaupunkilaiset arvostamaan […]

LUMO-ohjelman hyväksyminen

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Tänään hyväksyimme kaupunkiympäristölautakunnassa LUMO-ohjelman, eli Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman, joka on voimassa vuoteen 2028 asti. Ohjelma on kokonaisuudessaan todella kattava ja kunnianhimoinen. Se auttaa sisällyttämään luonnon monimuotoisuuden turvaamisen tavoitteita ja toimenpiteitä kaupungin toimintaan. LUMO-ohjelman toteutumista tullaan seuraamaan kaupunkiympäristölautakunnassa kahden vuoden välein. Teimme lautakunnassa joitakin lisäyksiä ja muutoksia ohjelmaan sellaisista asioista, jotka ovat herättäneet huolta […]

Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma 2021–2028

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Ensi viikon tiistaina (13.4.2021) käsittelemme kaupunkiympäristölautakunnassa LUMO-ohjelmaa, eli Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaa 2021–2028. Ohjelma sisältää ansiokkaan katsauksen Helsingin monipuoliseen luontoon ja siihen, mitä kaikkea Helsingissä tehdään ja tullaan tekemään luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi seuraavina vuosina. Ohjelmassa listataan yhteensä 11 tärkeää tavoitetta, jotka käsittelevät mm  Helsingin luonnon monimuotoisuuden huomioimista entistä paremmin kaikessa kaupungin toiminnassa, sini- ja […]

Helsingin budjettiylijäämä

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Viime syksynä Helsingin budjettia laadittiin tilanteessa, jossa talouden tilannekuva näytti huomattavasti vaikeammalta. Taloustilanne kehittyi kuitenkin oletettua parempaan suuntaan ja siksi ehdotamme vihreissä nyt lisäpanostuksia koulutukseen. Meidän vaatimuksestamme budjettiin kirjattiin, että koronasta johtuvista kustannuksista johtuen budjetti voidaan poikkeuksellisesti ylittää. Me aiomme nyt vaatia että näin toimitaan. Miksi vihreät olivat mukana budjettisovussa? Koska politiikka rakentuu kompromisseille. Teimme […]

Nopea ja radikaali systeemimuutos vai business as usual politiikkaa?⠀

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Pitkään ajattelin, että tässä on ne ihmiskunnan tulevaisuuden vaihtoehdot luontokadon ja ilmastokriisin edessä. Joko tarvitaan jostain nopeasti joku voima, joka muuttaa tämän kestämättömän kulutuskapitalismiin perustuvan yhteiskuntajärjestelmän kestäväksi tai sitten ei ole järkeä tehdä mitään. Jatketaan vain business as usual meiningillä.⠀⠀Varmaan aika moni tunnistaa turhautumisen siitä, että eihän tämä nykymeno riitä. Miksi me tehdään vain hitaita […]

Lumenkaato mereen / Snödumpning i havet

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Lumenkaato mereen on ikävä ympäristöongelma, jolle ei ole ollut helppoa löytää nopeita ja hyviä vaihtoehtoja. Hyvät uutiset ovat kuitenkin, että tällä hetkellä Helsingissä pilotoidaan verkkopuomiin pohjautuvaa ratkaisua, jossa lumen seassa olevaa roskaa filteröidään pois ja estetään näin roskien päätymistä mereen! (på svenska nedan) Kaupunki on aktiivisesti etsinyt vaihtoehtoja lumenkaadolle viime vuosien aikana. Kaupunkiympäristölautakunnassa linjasimme yksimielisesti […]

Feministinen kaupunkisuunnittelu

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Feministinen kaupunkisuunnittelu on vihreän kaupunkipolitiikan ytimessä. Se tarkoittaa sitä, että me suunnitellaan meidän kaupunkeja erilaiset ihmisryhmät huomioiden esteettömyydestä turvallisuuteen ja infrainvestoinneista kaupunkitilan käyttöön. Kaupungissa pitää pystyä liikkumaan vaivattomasti niin pyörätuolilla kuin lastenrattailla ja asuntoja pitää löytyä niin yksinasuville kuin perheille. Kaupungin pitää olla kaikille turvallinen, mikä edellyttää alueellisen eriytymisen torjumista. Huono-osaisuuden kasautumista tietyille alueille torjutaan […]