Lumenkaato mereen / Snödumpning i havet

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Lumenkaato mereen on ikävä ympäristöongelma, jolle ei ole ollut helppoa löytää nopeita ja hyviä vaihtoehtoja. Hyvät uutiset ovat kuitenkin, että tällä hetkellä Helsingissä pilotoidaan verkkopuomiin pohjautuvaa ratkaisua, jossa lumen seassa olevaa roskaa filteröidään pois ja estetään näin roskien päätymistä mereen! (på svenska nedan) Kaupunki on aktiivisesti etsinyt vaihtoehtoja lumenkaadolle viime vuosien aikana. Kaupunkiympäristölautakunnassa linjasimme yksimielisesti […]

Feministinen kaupunkisuunnittelu

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Feministinen kaupunkisuunnittelu on vihreän kaupunkipolitiikan ytimessä. Se tarkoittaa sitä, että me suunnitellaan meidän kaupunkeja erilaiset ihmisryhmät huomioiden esteettömyydestä turvallisuuteen ja infrainvestoinneista kaupunkitilan käyttöön. Kaupungissa pitää pystyä liikkumaan vaivattomasti niin pyörätuolilla kuin lastenrattailla ja asuntoja pitää löytyä niin yksinasuville kuin perheille. Kaupungin pitää olla kaikille turvallinen, mikä edellyttää alueellisen eriytymisen torjumista. Huono-osaisuuden kasautumista tietyille alueille torjutaan […]

Kaivokset eivät kuulu luonnonsuojelualueille

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

On täysin absurdia että edes keskustelemme julkisuudessa siitä, pitäisikö kaivostoiminta sallia kansallispuistoissa ja luonnonsuojelualueilla. Kyseiset alueet on perustettu luontomme ja eliöstön suojelemiseksi ja se tarkoittaa sitä, että ne alueet ovat aina ja ensisijaisesti varattu luonnolle, ei kaivostoiminnalle tai millekään muulle. On todella masentavaa lukea uutisista, että keskustalainen ympäristövaliokunnan puheenjohtaja vaikuttaa olevan paitsi täysin tietämätön kuudennestä […]

Metsätalouden intressit jyräävät edelleen monimuotoisuuden suojelun yli

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Vaikka olemme keskellä ihmisen aiheuttamaa kuudetta sukupuuttoaaltoa, hakkaamme Suomessa surutta uhanalaisia lajeja sisältäviä vanhoja metsiä. Kyseisten metsien lajiston kartoittaminen on lisäksi jäänyt vapaaehtoisten harteille.⠀⠀ Tämä tapahtuu siitä huolimatta, että Suomi on sitoutunut biodiversiteettistrategiassaan ja metsästrategiassaan pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen.⠀⠀ Metsähallituksen talousmetsistä vastaava toimitusjohtaja Jussi Kumpula sanoi Ylen haastattelussa, että kaikki havainnot uhanalaisista lajeista eivät vaadi […]

Ratikoita ja energiaremontteja – vihreitä saavutuksia Helsingin budjettineuvotteluista

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Vihreitä saavutuksia Helsingin budjettineuvotteluista!Haastavasta koronatilanteesta huolimatta saimme turvattua Kalasatama-Pasilan raitiotien ja energiaremonttien investoinnit. Ilmastonmuutosta ei ole peruttu koronan myötä ja maailman ilmastokestävintä kaupunkia on rakennettava määrätietoisesti. Raidehankkeiden myötä Helsingissä liikutaan tulevaisuudessa entistä ilmastoystävällisemmin kaupunginosista toisiin. Kalasatama-Pasilan ratikka tulee kuljettamaan helsinkiläisiä vuonna 2024! Suuri osa helsinkiläisten päästöistä tulee asumisesta. Noin kolmannes Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman päästövähennyksistä […]

Sillä on väliä, miten puhumme nuorista ja vähemmistöistä

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Viime päivinä julkinen keskustelu on ottanut ikäviä käänteitä, kun ollaan päästy mässäilemään nuorisorikollisuuden kasvulla (edit: oikeasti ei ole edes kasvanut) ja sillä kuinka maahanmuutto ja “maahanmuuttajataustaisuus” jotenkin mystisesti on isoin tekijä tämän huolestuttevan kehityksen takan (edit: ei ole).⠀⠀ Nuorten pahoinvointiin ja rikollisuuteen liittyy monia tekijöitä mielenterveysongelmista köyhyyteen ja syrjintään. Isossa kuvassa suurin osa nuorista voi […]

Mitä on ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä asuntopolitiikka?

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Yhä useampi ihminen haluaa asua Helsingissä. Tänne muutetaan niin opintojen kuin töiden perässä, hyvien palveluiden ja viihtyisän kaupunkiympäristön houkuttelemana. Mun Helsinki on sellainen, jossa myös nuorilla, opiskelijoilla ja vähävaraisilla on mahdollisuus asua. Sen takia on äärimmäisen tärkeää, että me rakennetaan tänne tarpeeksi asuntoja, jotta asumisen hinta ei nouse liian korkeaksi. Huomenna 11.11.2020 Helsingin kaupunginvaltuusto päättää […]

Lipunhintojen korottaminen koronakriisin keskellä ei ole kestävä ratkaisu

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Joukkoliikenteen tulee säilyä houkuttelevana ja saavutettavana myös yli koronakriisin. Lipunhintojen korottamisen tiedetään vähentävän joukkoliikenteen käyttöä.⠀⠀ Eilen äänestimme HSL:n hallituksessa joukkoliikenteen lipunhintojen korotuksista. Korotuksia puoltanut kanta voitti äänin 7-7 puheenjohtajan äänellä ja näin olen kuukausilippujen hintoja korotetaan 3 eurolla. Me HSL:n hallituksen vihreät äänestimme korotuksia vastaan.⠀⠀ Lipunhintojen korottaminen juuri valtion uusien tukipäätösten jälkeen on omituinen viesti […]

Otetaan käyttöön ruuhkamaksut!

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Liikenteen päästöt muodostavat viidenneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä ja noin neljänneksen keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä. Suomen on puolitettava liikenteen päästöt 2030 mennessä ja tämän tavoitteen saavuttamiseen liittyy olennaisesti ruuhkamaksut: Tieliikenne tuottaa tällä hetkellä 94 % liikenteen päästöistä. 50 %  tieliikenteen päästöistä johtuu yksityisautoilusta. Yli 40 % Suomessa ajetuista automatkoista on kaupunkiseuduilla tapahtuvia alle viiden kilometrin matkoja. Useat mallinnukset ja […]

Luonnonsuojelu vaatii kokonaisvaltaista systeemiajattelua – puheeni vihreiden puoluekokouksessa 2020

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Ensi kevään kuntavaaleista on tehtävä luontovaalit!⠀⠀Luonnon monimuotoisuus köyhtyy nopeaa vauhtia ja kyseessä on vähintään ilmastonmuutoksen veroinen uhka. Syyt siihen on yhtä moninaiset ja monimutkaiset kuin ilmastonmuutokseenkin. ⠀⠀Lyhyesti sanottuna me ihmiset ei olla vielä opittu elämään sopusoinnussa muun luonnon kanssa.⠀⠀Me tarvitaan lisää sitä perinteistä luonnonsuojelua, kuten uhanalaisten elinympäristöjen kunnostamista ja suojelualueiden määrän lisäämistä. ⠀⠀Samaan aikaan me tarvitaan myös […]