Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma 2021–2028

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Ensi viikon tiistaina (13.4.2021) käsittelemme kaupunkiympäristölautakunnassa LUMO-ohjelmaa, eli Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaa 2021–2028. Ohjelma sisältää ansiokkaan katsauksen Helsingin monipuoliseen luontoon ja siihen, mitä kaikkea Helsingissä tehdään ja tullaan tekemään luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi seuraavina vuosina. Ohjelmassa listataan yhteensä 11 tärkeää tavoitetta, jotka käsittelevät mm  Helsingin luonnon monimuotoisuuden huomioimista entistä paremmin kaikessa kaupungin toiminnassa, sini- ja […]

Helsingin budjettiylijäämä

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Viime syksynä Helsingin budjettia laadittiin tilanteessa, jossa talouden tilannekuva näytti huomattavasti vaikeammalta. Taloustilanne kehittyi kuitenkin oletettua parempaan suuntaan ja siksi ehdotamme vihreissä nyt lisäpanostuksia koulutukseen. Meidän vaatimuksestamme budjettiin kirjattiin, että koronasta johtuvista kustannuksista johtuen budjetti voidaan poikkeuksellisesti ylittää. Me aiomme nyt vaatia että näin toimitaan. Miksi vihreät olivat mukana budjettisovussa? Koska politiikka rakentuu kompromisseille. Teimme […]

Nopea ja radikaali systeemimuutos vai business as usual politiikkaa?⠀

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Pitkään ajattelin, että tässä on ne ihmiskunnan tulevaisuuden vaihtoehdot luontokadon ja ilmastokriisin edessä. Joko tarvitaan jostain nopeasti joku voima, joka muuttaa tämän kestämättömän kulutuskapitalismiin perustuvan yhteiskuntajärjestelmän kestäväksi tai sitten ei ole järkeä tehdä mitään. Jatketaan vain business as usual meiningillä.⠀⠀Varmaan aika moni tunnistaa turhautumisen siitä, että eihän tämä nykymeno riitä. Miksi me tehdään vain hitaita […]

Lumenkaato mereen / Snödumpning i havet

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Lumenkaato mereen on ikävä ympäristöongelma, jolle ei ole ollut helppoa löytää nopeita ja hyviä vaihtoehtoja. Hyvät uutiset ovat kuitenkin, että tällä hetkellä Helsingissä pilotoidaan verkkopuomiin pohjautuvaa ratkaisua, jossa lumen seassa olevaa roskaa filteröidään pois ja estetään näin roskien päätymistä mereen! (på svenska nedan) Kaupunki on aktiivisesti etsinyt vaihtoehtoja lumenkaadolle viime vuosien aikana. Kaupunkiympäristölautakunnassa linjasimme yksimielisesti […]

Feministinen kaupunkisuunnittelu

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Feministinen kaupunkisuunnittelu on vihreän kaupunkipolitiikan ytimessä. Se tarkoittaa sitä, että me suunnitellaan meidän kaupunkeja erilaiset ihmisryhmät huomioiden esteettömyydestä turvallisuuteen ja infrainvestoinneista kaupunkitilan käyttöön. Kaupungissa pitää pystyä liikkumaan vaivattomasti niin pyörätuolilla kuin lastenrattailla ja asuntoja pitää löytyä niin yksinasuville kuin perheille. Kaupungin pitää olla kaikille turvallinen, mikä edellyttää alueellisen eriytymisen torjumista. Huono-osaisuuden kasautumista tietyille alueille torjutaan […]

Kaivokset eivät kuulu luonnonsuojelualueille

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

On täysin absurdia että edes keskustelemme julkisuudessa siitä, pitäisikö kaivostoiminta sallia kansallispuistoissa ja luonnonsuojelualueilla. Kyseiset alueet on perustettu luontomme ja eliöstön suojelemiseksi ja se tarkoittaa sitä, että ne alueet ovat aina ja ensisijaisesti varattu luonnolle, ei kaivostoiminnalle tai millekään muulle. On todella masentavaa lukea uutisista, että keskustalainen ympäristövaliokunnan puheenjohtaja vaikuttaa olevan paitsi täysin tietämätön kuudennestä […]

Metsätalouden intressit jyräävät edelleen monimuotoisuuden suojelun yli

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Vaikka olemme keskellä ihmisen aiheuttamaa kuudetta sukupuuttoaaltoa, hakkaamme Suomessa surutta uhanalaisia lajeja sisältäviä vanhoja metsiä. Kyseisten metsien lajiston kartoittaminen on lisäksi jäänyt vapaaehtoisten harteille.⠀⠀ Tämä tapahtuu siitä huolimatta, että Suomi on sitoutunut biodiversiteettistrategiassaan ja metsästrategiassaan pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen.⠀⠀ Metsähallituksen talousmetsistä vastaava toimitusjohtaja Jussi Kumpula sanoi Ylen haastattelussa, että kaikki havainnot uhanalaisista lajeista eivät vaadi […]

Ratikoita ja energiaremontteja – vihreitä saavutuksia Helsingin budjettineuvotteluista

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Vihreitä saavutuksia Helsingin budjettineuvotteluista!Haastavasta koronatilanteesta huolimatta saimme turvattua Kalasatama-Pasilan raitiotien ja energiaremonttien investoinnit. Ilmastonmuutosta ei ole peruttu koronan myötä ja maailman ilmastokestävintä kaupunkia on rakennettava määrätietoisesti. Raidehankkeiden myötä Helsingissä liikutaan tulevaisuudessa entistä ilmastoystävällisemmin kaupunginosista toisiin. Kalasatama-Pasilan ratikka tulee kuljettamaan helsinkiläisiä vuonna 2024! Suuri osa helsinkiläisten päästöistä tulee asumisesta. Noin kolmannes Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman päästövähennyksistä […]

Sillä on väliä, miten puhumme nuorista ja vähemmistöistä

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Viime päivinä julkinen keskustelu on ottanut ikäviä käänteitä, kun ollaan päästy mässäilemään nuorisorikollisuuden kasvulla (edit: oikeasti ei ole edes kasvanut) ja sillä kuinka maahanmuutto ja “maahanmuuttajataustaisuus” jotenkin mystisesti on isoin tekijä tämän huolestuttevan kehityksen takan (edit: ei ole).⠀⠀ Nuorten pahoinvointiin ja rikollisuuteen liittyy monia tekijöitä mielenterveysongelmista köyhyyteen ja syrjintään. Isossa kuvassa suurin osa nuorista voi […]

Mitä on ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä asuntopolitiikka?

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Yhä useampi ihminen haluaa asua Helsingissä. Tänne muutetaan niin opintojen kuin töiden perässä, hyvien palveluiden ja viihtyisän kaupunkiympäristön houkuttelemana. Mun Helsinki on sellainen, jossa myös nuorilla, opiskelijoilla ja vähävaraisilla on mahdollisuus asua. Sen takia on äärimmäisen tärkeää, että me rakennetaan tänne tarpeeksi asuntoja, jotta asumisen hinta ei nouse liian korkeaksi. Huomenna 11.11.2020 Helsingin kaupunginvaltuusto päättää […]