Helsingistä Euroopan lintupääkaupunki

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Jätimme eilen yhdessä Emma Karin kanssa valtuustoaloitteen, jossa esitämme, että Helsingistä tehdään Euroopan lintupääkaupunki! Tiesitkö, että Helsingissä pesii enemmän lintulajeja kuin monissa muissa eurooppalaisissa pääkaupungeissa? Pääkaupungissamme pesii nykyään vuosittain noin 150 lintulajia, mikä on jopa kaksi kolmasosaa Suomen pesimälajeista! Monet näistä lajeista kuitenkin sinnittelevät vain muutamien tai aivan yksittäisten parien voimin, joten lintulajien määrän kasvu […]

Maksuttomat menkat

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Tänään käsittelemme vihdoin kaupunginvaltuustossa meidän aloitetta maksuttomista menkoista! Kuukautisköyhyys on vaiettu asia, ja sitä ilmenee myös Suomessa. Menstruoivat ihmiset kuluttavat kuukausittain parista eurosta jopa kymmeneen euroon kuukautisivälineisiin. Vähävaraisille ihmisille tämä ei ole itsestäänselvyys. Kenenkään ei pitäisi joutua valitsemaan käyttääkö rahansa ruokaan vai kuukautisvälineisiin. Kiitos lukuisten aktivistien ja yhdenvertaisuuden puolesta taistelevien liikkeiden kuukautisköyhyyden ongelmaan on herätty […]

Ilmastotekoja Helsingissä

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Kaupungeilla on iso rooli ilmastokriisin torjunnassa. Kun yhä isompi osa maailman väestöstä keskittyy kaupunkeihin on tärkeää, että teemme niin kaupunkien omasta toiminnasta kuin siellä elävien ihmisten arjesta ilmaston kannalta kestävää. Kaupungit myös kirittävät toisiaan ja jopa valtioita kunnianhimoisempiin ilmastotoimiin. Siksi Helsingilläkin voi olla kokoaan suurempi vaikutus maailmalla ilmastokriisin torjunnan edelläkävijänä. Suurin osa Helsingin päästöistä tulee […]

Turvataan Helsingin kattava viherverkosto!

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Helsingin viheralueet ovat mittaamattoman arvokkaita kaupunkilaisille. Sen lisäksi viherverkostomme ylläpitää kaupunkimme luonnon monimuotoisuutta. Kattava ja kytkeytynyt viherrakenne edistää parhaiten luonnon monimuotoisuutta, kun eri lajien populaatiot eivät joudu eristyksiin ja kaupunkieläimet pystyvät liikkumaan eri osien kaupunginosien välillä ekologisten käytävien turvin. Verkostomaisuus parantaa myös virkistysmahdollisuuksia. Verkostomaisuuden lisäksi on tärkeää pitää huoli riittävän yhtenäisistä laajoista viheralueista, jotta eliölajeilla […]

Suojellaan Itämeri ja virtavedet

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Suojellaan Itämerta ja kunnostetaan virtavesiä! Helsingissä on 130 kilometriä Itämeren rantaviivaa ja merellinen luonto on arvokas niin virkistysarvoiltaan kuin monimuotoisuudeltaan. Helsingin on tehtävä osansa Itämeren rehevöitymisen ja muiden ihmistoiminnasta aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. – Siirrytään julkisessa ruokailussa kasvipainotteiseen ravintoon – Jätetään rannat rakentamatta ja pidetään ne avoimina kaupunkilaisille – Kartoitetaan vedenalaista luontoa ja perustetaan uusia suojelualueita […]

Kaupunkisuunnittelu on sovitettava yhteen liito-oravan suojelun kanssa

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Uhanalainen liito-orava viihtyy Helsingissä. Tehometsätaloudesta kärsinyt laji on runsastunut viime vuosien aikana Helsingistä, mikä on osoitus metsäverkostomme toimivuudesta ja luontomme monimuotoisuudesta. Urbaaneja liito-oravia on Helsingissä tavattu Hietaniemen hautausmalla, Töölönlahden perukoilla ja Alppipuistossa asti! Suomella ja Helsingillä on erityinen vastuu liito-oravan suojelusta. Liito-orava on EU:n direktiivilaji ja sitä tavataan EU-alueella vain Suomessa ja Virossa. Liito-orava suosii […]

Ilmastokestävä liikenne – ratikoita, pyöräväyliä ja kävelykeskustoja

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Viidennes Helsingin päästöistä tulee liikenteestä. Vaalikoneissa olemme saaneet vastata kysymyksiin, jotka typistävät kestävän liikkumisen kysymykseksi autoilun vastustamisesta. Keskustan elinvoimaisuuden ja autoilun yhteydestä on myös käyty vilkasta keskustelua, vaikka vain 11-13 % keskustan kauppojen asiakkaista saapuu autolla. Tosiasiassa ihmiset liikkuvat niillä liikkumismuodoilla, joista tehdään heille helppoja ja mukavia. Suurin ongelma on pitkään ollut se, että olemme […]

Kasvavissa kaupungeissa on oltava tilaa luonnolle – yhteisblogi Tiina Elon kanssa

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Ilmastokriisi on herättänyt ihmiskunnan siihen, kuinka suuria ja kauaskantoisia vaikutuksia toiminnallamme on muuhun luontoon ja sitä kautta myös tulevien sukupolvien elämän edellytyksiin. Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen, eli luontokato, on ilmastonmuutoksen veroinen ympäristökriisi, joka vaatii toimia myös kuntatasolla. Myös kasvavissa kaupungeissa on oltava tilaa luonnolle. Luonnossa liikkumisella on tutkitusti merkittäviä terveysvaikutuksia. Koronapandemia on havahduttanut monet kaupunkilaiset arvostamaan […]

LUMO-ohjelman hyväksyminen

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Tänään hyväksyimme kaupunkiympäristölautakunnassa LUMO-ohjelman, eli Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman, joka on voimassa vuoteen 2028 asti. Ohjelma on kokonaisuudessaan todella kattava ja kunnianhimoinen. Se auttaa sisällyttämään luonnon monimuotoisuuden turvaamisen tavoitteita ja toimenpiteitä kaupungin toimintaan. LUMO-ohjelman toteutumista tullaan seuraamaan kaupunkiympäristölautakunnassa kahden vuoden välein. Teimme lautakunnassa joitakin lisäyksiä ja muutoksia ohjelmaan sellaisista asioista, jotka ovat herättäneet huolta […]

Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma 2021–2028

Posted on Leave a commentPosted in Uncategorised

Ensi viikon tiistaina (13.4.2021) käsittelemme kaupunkiympäristölautakunnassa LUMO-ohjelmaa, eli Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaa 2021–2028. Ohjelma sisältää ansiokkaan katsauksen Helsingin monipuoliseen luontoon ja siihen, mitä kaikkea Helsingissä tehdään ja tullaan tekemään luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi seuraavina vuosina. Ohjelmassa listataan yhteensä 11 tärkeää tavoitetta, jotka käsittelevät mm  Helsingin luonnon monimuotoisuuden huomioimista entistä paremmin kaikessa kaupungin toiminnassa, sini- ja […]